Fase 4: Fase final d'avaluació i consolidació.
Durada orientativa de la fase: 3 hores

Objectius

  • Reflexionar sobre el procés de canvi observat en el centre com a resultat de la formació i el debat.
  • Reflexionar sobre l’evolució individual com a resultat de la formació i la interacció entre iguals.
  • Acordar els aspectes a consolidar com a centre a partir de l’anàlisi anterior.Activitats

  • Activitat 1: Reflexió final individual i de centre: on érem? on som?
  • Activitat 2: Reflexió final i acords de centre.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Al llarg d’aquesta fase es torna a reprendre la diagnosi individual i de centre realitzada a la fase 1 amb l’objectiu de fer una comparança i establir el punt de partida per a la redacció del Pla TAC de centre.

És necessari assegurar que a les carpetes de formació de tots els participants hi hagi els documents necessaris per poder reprendre la reflexió, especialment tenint en compte que a la fase 1 encara no s’havia tractat en profunditat l’ús de Drive.

Donat que es demana que alguns dels documents generats a la fase 1 siguin revisats i modificats, és necessari de forma prèvia realitzar-ne còpies i canviar el nom per no perdre el contingut inicial.