Activitat 2. Reflexió final i acords de centre

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Descriure i acordar els aspectes que cal consolidar com a centre respecte dels usos curriculars de les TAC
  • Reflectir aquests acords en els documents de centre, especialment al Pla TAC.


 Descripció
Aquesta activitat tanca la formació i pretén establir el punt de partida respecte al plantejament dels objectius, actuacions i acords que el centre ha de definir al voltant dels usos de les TAC, és a dir, ha de permetre la redacció del Pla TAC de centre de forma consensuada
Orientacions de treball


1. Accediu als documents estat_finalf4a1 i acords_f4a1 que recullen l’estat del centre un cop acabada la formació i després d’establir les comparances entre la diagnosi inicial i l’estat final. En gran grup i en base a aquests dos documents cal establir els objectius prioritaris pel que fa als usos curriculars de les TAC en el centre.


2. Consulteu els objectius proposats a l’aplicació del Pla TAC per tal de triar-ne aquells que s’ajustin als acords als quals heu arribat i definiu, si s’escau, aquells que considereu específics per al vostre centre. Els objectius relacionats amb el Pla TAC els trobareu a l’enllaç


3.Recolliu en el document objectius_f4a1 aquests objectius i decidiu quins són els indicadors que es fixaran per poder fer-ne el seguiment. Per tal de definir-los, es poden consultar els proposats dins de l’aplicació del Pla TAC (enllaç anterior) que es troben relacionats amb els objectius de forma directa.
Materials  • estat_finalf4a1
  • acords_f4a1
  • objectius_f4a1


Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació
objectius_f4a1ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Donat que l’activitat es realitza en gran grup, cal que s’estableixi de forma clara la dinàmica de treball. Els participants han de tenir accessibles i consultables els documents redactats a l’activitat anterior en el seu ordinador, mentre que el document d’objectius proposats a l’enllaç ha d’estar projectat per poder ser visualitzat per part de tothom i fer la tria de forma més simple.

Prèviament cal baixar al Drive del centre el document objectius_f4a1 i compartir-lo amb tots els participants perquè, un cop omplert, hi tinguin accés.