Fase 3. Bloc 2. Experimentació de la pràctica a l'aula
Durada orientativa del bloc: 9 hores

Objectius

  • Compartir les propostes dissenyades individualment.
  • Aplicar la pràctica dissenyada a l’aula.
  • Reflexionar i valorar, de forma individual, la implementació de l’activitat a l’aula.Activitats

  • Activitat 1: Compartim les propostes d'activitats
  • Activitat 2: Aplicació a l'aula
  • Activitat 3: Reflexió individual sobre la pràctica i valoracióORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Abans de l’experimentació és important destinar un temps perquè hi hagi un intercanvi entre els companys per contrastar i millorar les propostes, a partir del treball que haurà fet cadascú. Aquesta activitat s’ha de plantejar com una anàlisi constructiva en què els facin aportacions per millorar les propostes dels altres.

Cal preveure de quina manera es recolliran les valoracions en el moment de l’experimentació.

Hi ha diferents possibilitats, en funció de les preferències i de les circumstàncies de cada mestra i de cada aula: Pautes d’observació a omplir per la mestra després de l’experimentació. Observador extern a l’aula que prengui notes a partir d’una pauta. Enregistrament de les sessions a l’aula. Altres.

És important fer participar activament l’alumnat en la valoració de l’experiència i recollir-ne les opinions.