Fase 4: Fase final d'avaluació i consolidació.
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Posar en comú les valoracions de l'experimentació per determinar-ne els punts forts i els aspectes a millorar.
  • Acordar els aspectes que podrien estendre's a altres nivells i contextos i consolidar com a part de la cultura de centre.Activitats

  • Activitat 1: Valorem l'experimentació conjuntament.
  • Activitat 2: Què podem fer per anar més enllà, individualment i col·lectivament.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Les activitats proposades en aquesta fase ajuden a:

  • Valorar l'experimentació i acordar com estendre els instruments d'avaluació formativa a altres nivells i contextos per consolidar-la com a part de la cultura de centre.
  • Avaluar el desenvolupament de la formació interna de centre.Aquesta fase final ha de servir per avaluar individualment i col·lectivament el procés d'implementació de la part pràctica i de la formació en general.