Fase 3: Fase de construcció i experimentació
Durada orientativa de la fase: 18 hores

Objectius

  • Analitzar bones pràctiques per "compartir objectius" amb l'alumnat i identificar els aspectes que poden permetre millorar la pròpia pràctica.
  • Conèixer eines i dinàmiques d'avaluació formativa.
  • Dissenyar una pràctica d'avaluació formativa, experimentar-la i avaluar-ne els resultats.Blocs

  • Bloc 1: Comencem compartint els objectius d'aprenentatge amb l'alumnat.
  • Bloc 2: Coneguem dinàmiques i eines d'avaluació formativa.
  • Bloc 3: Experimentem i documentem el procés i els resultats de la posada en pràctica.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Les activitats proposades en aquesta fase ajuden a:

  • Compartir amb els alumnes els objectius d'aprenentatge.
  • Introduir a l'aula senzilles dinàmiques d'avaluació per a l'aprenentatge dels alumnes i avaluar-ne els resultats.Aquesta fase inicial ha de servir per dissenyar i aplicar dinàmiques i instruments d'avaluació formativa amb els alumnes i per als alumnes, i avaluar-ne els resultats de la pràctica.