Fase 3. Bloc 3. Experimentem i documentem el procés i els resultats de la posada en pràctica.
Durada orientativa del bloc: 10 hores

Objectius

  • Aplicar a l'aula alguns instruments o dinàmiques d'avaluació formativa.
  • Documentar el procés d'experimentació i els resultats obtinguts.
  • Reflexionar sobre l'experimentació individualment, tot recollint també la veu dels alumnes.Activitats

  • Activitat 1: Confeccionem i implementem amb l'alumnat la base d'orientació d'una tasca.
  • Activitat 2: Confeccionem i implementem amb l'alumnat una rúbrica.
  • Activitat 3: Avaluem el procés i els resultats de la posada en pràctica dels instruments d'avaluació formativa.
  • Activitat 4: Escoltem la veu dels alumnes.