Activitat 4. Escoltem la veu dels alumnes.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Avaluar els resultats de la posada en pràctica de la dinàmica o instruments d'avaluació formativa individualment, tot recollint la veu dels propis alumnes.


 Descripció
La finalitat de l'activitat és obtenir alguna evidència sobre la implementació de l'instrument o dinàmica des del punt de vista de l'alumnat, per mitjà d'una activitat formal o informal en què els alumnes hagin de valorar la pràctica: què han après, si podrien aplicar el que han après en altres situacions, si això els fa ser més conscients del propi aprenentatge que abans, si tenen més eines per seguir aprenent millor, etc. Conèixer la veu dels aprenents ens permet saber si la dinàmica o instrument incorporat els és útil en el seu procés d'aprenentatge. Recordem que la incorporació per si mateixa d'un instrument, si no va acompanyada de retroalimentació per part del docent, no canvia substancialment els processos.
Orientacions de treball


Individual 1. Recolliu alguna evidència sobre la implementació de l'instrument o dinàmica des del punt de vista de l'alumnat, per mitjà d'una activitat formal o informal en què els alumnes hagin de valorar la pràctica. Algunes qüestions clau poden ser:

  • què han après fent la pràctica?
  • creuen que podrien aplicar el que han après en altres situacions semblants?
  • els ajuda a conèixer millor el grau de qualitat requerit de les produccions?
  • els ajuda a autoavaluar-se i a millorar?
  • quins elements de millora dels instruments proposarien?


2. Poseu en comú les valoracions dels alumnes i documenteu per escrit els elements coincidents d'aquestes valoracions. Aquest és el sisè document de la carpeta de formació.
Materials


Document per a la carpeta de formacióORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓTot i que les evidències que es poden obtenir del progrés dels aprenents són limitades, val la pena recollir la "veu dels alumnes", tot interrogant-los, de manera formal o informal, com han valorat la pràctica i documentant la seva valoració, per escrit o per altres mitjans. Cal tenir present que si les eines que s'han experimentat impliquen un canvi, alguns alumnes s'hi poden mostrar reticents, sobretot si d'entrada implica un esforç cognitiu. Els bons aprenents, és a dir, els que ja saben autoregular-se, pot ser que no vegin el sentit d'aplicar alguns instruments. Cal ser, doncs, flexibles.

Pel contrari, l'enfocament formatiu de l'avaluació pot ajudar els alumnes amb necessitats especials d'aprenentatge a desenvolupar les dimensions de l'autoregulació i de l'autoconfiança.

Us recomanem veure els vídeos de la sèrie "Aprenentatge cooperatiu i avaluació formativa", en què els alumnes, els mestres i les famílies reflexionen i valoren la posada en pràctica d'estratègies d'avaluació formativa en contextos de treball cooperatiu: http://www.xtec.cat/web/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/aprenentatgecooperatiu