Activitat 1. Confeccionem i implementem amb l'alumnat la base d'orientació d'una tasca.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Compartir amb l'alumnat els objectius, procés i resultats esperables d'una tasca.
  • Confeccionar i implementar amb l'alumnat una base d'orientació de la tasca.


 Descripció
L'activitat consisteix a confeccionar i implementar amb l'alumnat una base d'orientació que li serveixi de guia per elaborar o resoldre una tasca i posar a la pràctica a l'aula. La finalitat d'aquesta activitat és posar en pràctica de manera sistemàtica un senzill instrument, la base d'orientació, que pot ajudar a l'autoregulació dels alumnes.
Orientacions de treball


Individual 1. Compartiu amb l'alumnat la tasca a realitzar o avaluar. S'aconsella començar amb una tasca senzilla, coneguda i treballada amb l'alumnat. Involucreu els alumnes perquè reflexionin sobre quins són els objectius, procés i resultats esperables de la tasca. Es poden posar en comú algunes idees clau.


Individual 2. Amb les aportacions dels alumnes (que ho poden fer prèviament per grups petits) consensuem una base d'orientació per realitzar/avaluar la tasca. La pregunta clau que s'han de fer els alumnes és "quins passos he de fer per resoldre correctament la tasca?". El document "Pautes per fer una base d'orientació amb l'alumnat" pot ajudar a fer aquesta activitat.
Materials

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓAquest bloc és el moment culminant de posar en pràctica a l'aula alguna dinàmica d'avaluació formativa i documentar-la per poder valorar-la. Recomanem que la posada en pràctica de l'instrument sigui una tasca individual, tot i que es pot consensuar amb altres docents l'ús simultani del mateix instrument o estratègia. En qualsevol pràctica que comporti introduir un nou instrument o dinàmica és important que la nova eina no estigui allunyada de les pràctiques docents habituals. Per exemple, les dinàmiques que impliquen consensuar feines tindran més èxit si els alumnes ja estan habituats prèviament a treballar en equip.

  • Recomanem començar per introduir una base d’orientació, utilitzant si escau el material "Pautes per fer una base d’orientació amb l’alumnat". Una base d’orientació és susceptible de convertir-se en una rúbrica o en un qüestionari per a l’auto i la coavaluació dels alumnes.
  • No s’ha de perdre de vista que l’objectiu principal d’introduir aquests instruments és que siguin útils per a l’aprenent; per tant, cal involucrar els alumnes des de principi a final.
  • Introduïu la dinàmica de forma natural, sense que sembli una activitat extraordinària, i doneu-li valor (per exemple, tingueu en compte el procés i els resultats en la qualificació de l’alumnat).