Activitat 3. Expliquem als companys algunes dinàmiques d'avaluació formativa que ajuden a la regulació dels aprenentatges.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Compartir dinàmiques diverses d'avaluació formativa, per tal de conèixer-ne les característiques i les funcions.


 Descripció
Després que cada grup s'hagi documentat i hagi extret les idees importants de cada instrument d'avaluació formativa, les compartirà amb la resta perquè tothom acabi tenint un coneixement bàsic de totes les eines.
Orientacions de treball


1. Constituïu novament grups, però aquest cop en cada grup hi ha d'haver un representant de cada grup d'experts, és a dir, un expert de cada instrument d'avaluació. Cada expert haurà d'explicar als altres les característiques i utilitats de cada instrument o estratègia, ajudant-se del grup de treball de l'activitat 2.

2. Reflexioneu sobre cada una de les eines i dinàmiques treballades i sobre la facilitat de posar-les en pràctica. Podeu seguir el següent guió:

  • Esteu familiaritzats amb alguna de les eines treballades? En cas positiu, la utilitzeu de manera sistemàtica o esporàdica?
  • Quina de les eines o dinàmiques penseu que podria ser més fàcil d'introduir? Per què?
  • Quina de les eines considereu que és més complexa? Per què?ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓContinuant amb la dinàmica dels experts, en la segona fase els experts de cada instrument d'avaluació s'ajunten i comparteixen entre si els diferents instruments de manera que tothom acabi coneixent-los tots. Es tracta d'una manera dinàmica d'accedir al coneixement d'alguns instruments d'avaluació.