Activitat 1. Posem-nos en la pell de l'aprenent: què vol dir que els aprenents i els docents es retroalimenten?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Analitzar el concepte de feedback o retroalimentació i el seu impacte sobre l'aprenentatge.
  • Conèixer estratègies de retroalimentació entre iguals i entre els aprenents i els docents.


 Descripció
Un alumne, per saber si està aprenent de forma correcta, necessita la retroalimentació dels seus companys i companyes i dels adults. Amb aquesta activitat veurem estratègies per ajudar l'aprenent a situar-se en el seu procés d'aprenentatge, gràcies a aquesta retroalimentació entre iguals o amb el mestre o la mestra.
Orientacions de treball


1. Després de llegir el document "Aprendre a fer bones preguntes i gestionar els coneixements previs de l'alumnat. Narrativa d'un exemple real", compartim amb el company:

  • Quines estratègies de retroalimentació amb el grup classe utilitza la mestra?
  • Us ha cridat l'atenció algun aspecte concret?


2. Visioneu el vídeo Principles of formative assessment


3. Després del visionat del vídeo, comenteu en petits grups:

  • Quines estratègies de retroalimentació entre iguals (és a dir, entre els alumnes) potencien els docents? I entre el docent i l'aprenent?
  • Com a docents, en fem servir alguna?
  • Podríem incorporar alguna d'aquestes estratègies en el nostre dia a dia?
  • Comenteu la frase de Paul Black: "L'objectiu clau és que el mestre trobi maneres d'ajudar els alumnes a ser actius a la classe i a verbalitzar les seves idees. Fins que això no passa, el professor no n'és conscient de la necessitat. Pot seguir ensenyant i explicant coses, però probablement no estarà al cas si els alumnes ho entenen correctament".
Materials

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓProposem fer la reflexió després de llegir el document "Aprendre a fer bones preguntes i gestionar els coneixements previs de l’alumnat. Narrativa d’un exemple real". El vídeo "Principis de l'avaluació formativa" també és il·lustratiu sobre la necessitat que hi hagi un feedback o retroalimentació entre iguals i entre l’aprenent i el docent. La idea bàsica és que els docents vegin els efectes positius d'una bona retroalimentació. Quan aquest feedback no existeix, només els aprenents autònoms són capaços de seguir la classe, i el que volem és que tothom avanci i aprengui.