Activitat 1. Què vol dir "compartir objectius amb l’alumnat"?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Compartir el significat de "compartir els objectius amb l’alumnat".
  • Identificar les estratègies que permeten compartir els objectius d'aprenentatge amb l'alumnat.


 Descripció
A partir d'un fragment del document de Neus Sanmartí, Avaluar per aprendre, reflexionareu sobre el que implica compartir els objectius d’aprenentatge amb l’alumnat i, especialment, el sentit de "comunicar els objectius d’aprenentatge i conèixer la representació que se’n fan els alumnes". També es coneixeran algunes estratègies per poder fer-ho.
Orientacions de treball


1. Llegiu l'apartat 2.1. (pàgs. 8-11) del document de Neus Sanmartí, Avaluar per aprendre. Quina diferència hi ha entre comunicar i compartir objectius? Per què creieu que l'autora insisteix en la importància de "conèixer la representació que els alumnes es fan dels objectius educatius"?


2. Visualitzeu el vídeo Self/peer/teacher feedback, que tracta sobre l'autoregulació i la retroalimentació entre iguals i amb el professorat.


3. Després de veure el vídeo, compartiu en petits grups i identifiqueu quines estratègies utilitzen els ensenyants per compartir amb l’alumnat els objectius i els criteris d’èxit (o d'avaluació) de les tasques. Poseu en comú aquelles estratègies que penseu que ja feu o que podríeu posar en pràctica en la vostra classe.
Materials

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓAquest bloc s’inicia amb una reflexió sobre la primera condició de l’avaluació formativa: comunicar els objectius d’aprenentatge a l’alumnat i verificar fins a quin punt se’ls han representat. Així, la primera activitat dins un procés d’avaluació formativa és compartir els objectius i criteris d’avaluació amb els alumnes. De forma habitual solen ser els professors els qui promouen aquesta comunicació, però l’alumne s’hi ha d’involucrar, és a dir, que no ha de ser unidireccional, sinó que hi ha d’haver una retroalimentació perquè els mestres s’assegurin que els seus objectius o intencions d’aprenentatge han estat correctament entesos; és a dir, que els alumnes se’ls han representat adequadament. En aquest bloc es compartiran algunes dinàmiques i instruments que ajuden a compartir objectius i criteris i a regular la representació mental que se’n fan els aprenents. Sovint ja s’apliquen alguns elements d’aquestes dinàmiques, però és important ser-ne conscients per tal de sistematitzar-les i diversificar-les.

Es proposa començar per un fragment del document de Neus Sanmartí, Avaluar per aprendre, i compartir els matisos del que significa "compartir els objectius d’aprenentatge amb l’alumnat", especialment, el sentit de "comunicar els objectius d’aprenentatge i conèixer la representació que se’n fan els alumnes".

Complementàriament, es proposa visualitzar un vídeo que mostra algunes pràctiques, fins i tot amb alumnes de nivells inicials, per compartir els objectius d'aprenentatge i els criteris d'èxit (o d'avaluació) de les activitats.