Fase 1: Fase inicial. Quines idees tenim sobre l'avaluació?
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Compartir les idees prèvies sobre avaluació (personalment i del centre).
  • Contrastar el punt de partida personal i de centre amb els objectius del curs.
  • Elaborar el document de punt de partida.Activitats

  • Activitat 1: Quines són les nostres idees prèvies sobre l'avaluació?
  • Activitat 2: Quines són les nostres expectatives sobre el curs?
  • Activitat 3: Elaboració del document "Punt de partida".ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Les activitats proposades en aquesta fase ajuden a:

  • Recollir les creences del professorat del centre sobre l’aprenentatge i l’avaluació.
  • Compartir el significat del concepte d’avaluació formativa o per a l’aprenentatge.
  • Interelacionar la pròpia experiència docent i els objectius del curs.
  • Prendre consciència del propi punt de partida.Aquesta fase inicial ha de servir per interrelacionar la pròpia experiència docent i els objectius del curs per, d’una banda, concretar aquests objectius i, de l’altra, prendre consciència del propi punt de partida i, per tant, d’allò que pot ser més rellevant per a cada persona. En aquest fase cal començar a habituar-se a una nova mirada sobre l'avaluació, a partir de la introspecció personal (autodiagnosi), per fer aflorar, per mitjà de diferents dinàmiques, les idees preconcebudes. També es compartirà el significat del concepte d'avaluació formativa o per a l'aprenentatge, i es tindrà en compte el recorregut que cal fer per passar del concepte tradicional de l’avaluació per qualificar i centrada en el docent a un concepte d'avaluació formativa per al docent i, sobretot, per a l'aprenent.