Activitat 1. Què entenem per metodologia?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu compartir el concepte de metodologia, pas essencial per avançar en la línia metodològica del centre.


Orientacions de treball


 Cicle1. Per grups de 4, cada persona trieu una paraula de la llista següent i utilitzeu-la per redactar una definició de metodologia:

 • objectiu
 • estratègia
 • criteri
 • paper de l’alumnat
 • paper del professorat
 • utilització dels recursos
 • agrupaments
 • inclusió/diversitat

Un exemple de definició podria ser, per ex. "Conjunt d’estratègies i criteris que s’organitzen per aconseguir un objectiu", tot i que n’hi ha d’altres possibles.


2. Després, en grups de 8 mestres, refeu la definició de metodologia incorporant la paraula de l’altre grup de 4. Contrasteu les dues definicions i complementeu-les si s’escau.


3. Finalment en claustre, contrasteu les definicions de metodologia que trobareu en el material de formació (mf_f2_a1) amb les que heu proposat vosaltres i consensueu-ne una com a claustre (ft_f2_a1).
Materials


 • Material de formació: Definicions de metodologia
  mf_f2_a1.pdf

 • Fulls de treball: Què entenem per metodologia?
  ft_f2_a1.pdf
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 1: Definicions de metodologia

Molt sovint, concebem de manera diferent el terme metodologia. L’objectiu de l’activitat és actualitzar el que totes les persones del claustre entenen per metodologia i redactar una definició consensuada per tothom. A l’hora d’escollir la paraula de la llista per a definir “metodologia” no es podrà repetir la paraula escollida. Les paraules no triades seria interessant reflexionar sobre els motius de no incloure-les en les definicions i per què. Recollir les paraules proposades pel claustre que no estan a la llista.

És important fomentar el diàleg i la discussió dins el petit (4 persones), mitjà (8 persones), i gran grup (claustre).

La definició de metodologia hauria de tenir present les següents idees:

 • que es tracta d’aconseguir uns determinats objectius d’aprenentatge i
 • que és un conjunt d’estratègies, criteris, decisions… i
 • que porten a diferents formes d’organització, materials, actuacions, propostes de treball…