Fase 4: Fase final d'avaluació i consolidació.
Durada orientativa de la fase: 3 horesEn aquesta fase final realitzarem l'avaluació de l'itinerari i la projecció de futur del que, com a equip educatiu, podem fer a partir d'ara.

Objectius

  • Posar en comú les valoracions personals de l'experiència que s'ha dut a terme.
  • Valorar la possibilitat de millorar i estendre la pràctica realitzada a altres aspectes de l'escola d'interès educatiu.


Què ens proposem en aquesta fase?

Ajudar a fer una reflexió sobre allò que ens aporta el treball en equip en la construcció del nostre projecte d'escola.

Com ho farem?

Mitjançant preguntes pautades haurem de mirar enrere i reflexionar sobre el que s'ha assolit i el que queda per aconseguir, recollint els resultats en la redacció d'un full de ruta que serveixi per plantejar-nos properes fites.

Activitats

  • Activitat 1: Valorem la nostra experiència
  • Activitat 2: Mirem endavantORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Les activitats proposades en aquesta fase amb la que acaba l'itinerari formatiu han d'ajudar a fer una reflexió sobre allò que ens aporta el treball en equip en la construcció del nostre projecte d'escola.

La persona coordinadora ha de vetllar per aconseguir que la dinàmica adquirida al llarg de les sessions entorn a arribar a acords, a treballar en equip, consensuar metodologies i maneres de fer… no s'acabi aquí i, que ja en aquesta darrera fase, l'equip tingui interès i ganes de seguir treballant de forma conjunta per establir una línia d'escola que configuri el seu projecte educatiu.

El full de ruta amb el qual clou aquesta formació cal deixar-lo a la vista i tenir-lo ben present, com a document, però sobre tot per incorporar la seva essència en futures dinàmiques de treball.