Fase 3. Bloc 3. Valoració de la unitat didàctica.
Durada orientativa del bloc: 5 horesObjectius

  • Fer una valoració de la implementació de la unitat didàctica un cop posada en pràctica.
  • Reflexionar de forma conjunta sobre l'anàlisi de la unitat didàctica.
  • Prendre decisions respecte a possibles canvis o modificacions de la unitat didàctica.
  • Consensuar propostes de millora i enriquiment.Què ens proposem en aquest bloc? En aquest darrer bloc us proposem que es dugui a terme un treball de reflexió per revisar la tasca amb la finalitat d'enriquir-la i assolir unes conclusions per impulsar canvis metodològics que es consolidin en el temps.Com ho farem? Analitzarem la unitat didàctica partint d'una pauta donada per fer-ne una avaluació conjunta i així poder aportar diferents aspectes d'enriquiment a la proposta inicial.Activitats

  • Activitat 1: Avaluació de la Unitat Didàctica
  • Activitat 2: Enriquim la nostra unitat didàcticaORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Arribem ara al bloc 3 on avaluarem i enriquirem la nostra unitat didàctica.

Situem-nos!

Heu de proposar a l’equip de mestres que reflexionin sobre la implementació de la unitat didàctica. Per aquesta tasca disposem d'una pauta d'anàlisi que ens servirà de guia per desenvolupar-la en petits grups. A continuació obrirem una espai de temps per debatre amb tot l'equip educatiu les anàlisis efectuades per extreure'n finalment propostes d'enriquiment metodològiques que puguin consolidar-se en el temps.