Fase 3. Bloc 2. Implementació de la unitat didàctica
Durada orientativa del bloc: 5 hores

Objectius

  • Implementar la unitat didàctica dissenyada en el bloc 1.
  • Interpretar les evidències d'aprenentatge recollides.
  • Elaborar la documentació pedagògica de la unitat didàctica.
  • Compartir les observacions fetes en l’aplicació de la unitat didàctica a l’aula i les nostres conclusions.Què ens proposem en aquest bloc? La finalitat d'aquest bloc és dur a la pràctica la unitat didàctica elaborada en el bloc anterior per comprovar si s'ajusta als objectius proposats i té en compte els aspectes metodològics i organitzatius acordats conjuntament. Tot aquest procés es treballa col·lectivament per incidir en la importància de fer escola.Com ho farem? El treball d'aquest bloc és bàsicament molt pràctic. Primer es porta a la pràctica la unitat didàctica tot documentant el seu procés per posteriorment analitzar-lo en equip.Activitats

  • Activitat 1: Posem en pràctica la unitat didàctica
  • Activitat 2: Documentem la unitat didàcticaORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


En aquest bloc implementarem la unitat didàctica dissenyada en el bloc anterior. Al llarg de la seva implementació s'aniran recollint evidències d'aprenentatge de tot el procés per poder realitzar posteriorment la documentació pedagògica.

Les activitats proposades fan èmfasi en la reflexió, l'anàlisi i la compartició de la pràctica quotidiana.