Fase 3. Bloc 1. Disseny d'una unitat didàctica
Durada orientativa del bloc: 5 hores

Objectius

  • Analitzar unitats didàctiques.
  • Compartir els aspectes analitzats amb tot l'equip educatiu.
  • Acordar el tema de la unitat didàctica que s'ha de dissenyar.
  • Arribar a acords que donin coherència a la tasca educativa.
  • Elaborar una unitat didàctica.Què ens proposem en aquest bloc? Elaborar una unitat didàctica que sigui consensuada per tot l'equip, que comparteixi criteris metodològics i organitzatius per tots els nivells d'edat i que serveixi de model per realitzar-ne d'altres. La finalitat d'aquesta activitat és cohesionar la tasca educativa del centre.Com ho farem? Primer analitzarem diferents models d'unitats didàctiques. Després acordarem i consensuarem els aspectes a programar. Acabarem amb la redacció de la nostra unitat didàctica.Activitats

  • Activitat 1: Anàlisi d'una unitat didàctica
  • Activitat 2: La nostra unitat didàctica
  • Activitat 3: Redacció de la unitat didàcticaORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Aquest bloc té com a objectiu aplicar els acords presos prèviament en les fases anteriors a la concreció d'una unitat didàctica.

Les activitats proposades en aquesta fase ajuden a posar en pràctica els preceptes de l'educació infantil que es desprenen de la normativa.