Activitat 2. La nostra unitat didàctica.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Acordar el tema de la unitat didàctica que hem de dissenyar.


 Descripció
A partir de l'activitat guiada proposada pel coordinador, tot l'equip educatiu escollirà el tema a desenvolupar en la unitat didàctica.
Orientacions de treball


1. Mitjançant la dinàmica de grup proposada pel coordinador, tot l'equip educatiu escollirà el tema a desenvolupar en la unitat didàctica. És important que la temàtica seleccionada afecti a tots els infants del centre, o a les seves famílies, i que estigui consensuada per tot el claustre.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


La persona coordinadora haurà d'establir la dinàmica que consideri més adequada per arribar al consens en la tria de la unitat didàctica que es vol realitzar. La dinàmica pot tractar-se d'una pluja d'idees, d'una votació… però seria interessant arribar a un consens.

Al web Fundació Catalana de l'esplai a l'apartat presa de decisions en grup també hi podeu trobar propostes interessants per promoure acords entre l'equip educatiu.

El tema a tractar en aquesta unitat didàctica hauria d'estar referit a activitats de la vida quotidiana com ara l'estona del dinar, del descans, les estones d'entrada i sortida dels infants… O bé referir-se a com es programen espais de l'escola com ara el pati, la sala d'usos múltiples…O bé a activitats lúdiques com l'experimentació.