Avís legal dels materials de la Formació Interna de Centre (FIC)
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha coordinat i produït aquests materials didàctics.

Tots els continguts, excepte les imatges de persones clarament identificables, estan sota una llicència Creative Commons 3.0 del tipus by- nc -sa.


En conseqüència, els podeu reproduir, distribuir i comunicar públicament en qualsevol format sempre que:

  • n’esmenteu la procedència i en reconegueu l’autoria als autors i a les autores;
  • els empreu sense cap mena de finalitat comercial.Així mateix, en podeu fer obres derivades (resums, traduccions…) sempre que les difongueu amb el mateix tipus de llicència.

Advertiment legal específic per a l’ús de les imatges: Totes les imatges on apareixen persones clarament identificables són propietat del Departament d’Ensenyament, que n’ha obtingut la corresponent autorització. Qualsevol difusió en mitjans no vinculats a l’esmentat Departament sense el consentiment explícit de les persones interessades pot vulnerar el dret d’imatge d’aquestes i ser objecte de les corresponents accions civils i/o penals.
Formació

Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació

  • Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Infantil i Primària
  • Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Secundària

Departament d'Ensenyament

Generalitat de Catalunya

Via Augusta, 202-226

08021 Barcelona