Orientacions per al suport i el seguiment

Des dels plantejaments de la FIC, es pretén ajudar els centres a créixer des de dins per tal que desenvolupin projectes educatius compartits, que responguin a la seva realitat i que els facin avançar en qüestions metodològiques.

Com sabem, cada centre té la pròpia dinàmica interna. Això vol dir que el procés formatiu a través dels itineraris no pot ser uniforme. Per aquesta raó, en la tasca de suport i seguiment s'haurà de partir de la realitat de cada centre i acompanyar-lo perquè dugui a terme el procés formatiu de forma reeixida.

Què entenem per acompanyar un procés d’aquest tipus? Des de les bases de la FIC, acompanyar vol dir ajudar el centre a dur a terme i avaluar per si mateix processos de millora a partir del debat pedagògic, la reflexió sistematitzada, l'experimentació i avaluació de noves alternatives.

En els blocs que es presenten a continuacó es donen orientacions per a la tasca d'acompanyament de la FIC per part de les persones responsables dels CRP.


BLOC 1


BLOC 2