Orientacions per a la dinamització (itineraris guiats i itineraris propis del centre)


La formació interna de centre té com a objectiu subjacent al procés de millora ajudar els centres a crear estructures de debat organitzat que facilitin el treball en equip. Per aconseguir-ho, cal que l’equip coordinador dugui a terme una acció estratègica que permeti conduir i facilitar el procés tot promovent dinàmiques participatives.


En aquest bloc hem recollit tota una sèrie d’aspectes que cal tenir en compte per guiar i dinamitzar tant el procés en la seva totalitat com cadascuna de les sessions de treball en equip.


Són estratègies que donen una visió més amplia del que suposa la dinamització del procés formatiu i que complementen les orientacions específiques que hi ha en els itineraris.


El material presenta propostes d'activitats i orientacions pràctiques, com a exemple, que poden donar idees per a la dinamització. Van acompanyades de petites explicacions que pretenen clarificar i argumentar la seva finalitat.


Consta dels apartats següents: