Apartat 6: Donem continuïtat al procésUna de les estratègies bàsiques que faciliten la dinamització del procés en la seva totalitat és vetllar per donar continuïtat i visualitzar el fil conductor. Això permet que les diferents accions no es percebin com a fets aïllats, inconnexes, sinó integrades en un procés on cada sessió beu de l’anterior. En aquest sentit poden ser útils les accions següents:


Activitat de dinamització


  • Iniciar les sessions fent referència a l’anterior (què us vàreu endur de la sessió anterior? què heu observat en l’experimentació a l’aula que connecti amb el tema d’avui?…)
  • Visualitzar l’estructura del curs per anar resituant-nos en el procés. (On som? En quina fase ens trobem? Quins compromisos hem complert?…)
  • Ús d’instruments per fer el seguiment i avaluar el procés: la carpeta de formació.
  • Plasmació per escrit i en format d’esquema gràfic d’allò que s’ha construït de manera conjunta durant una sessió (“acta viva” ) i veure en quina mesura en una sessió posterior es pot enriquir aquest producte. (Allò que vam construir en què ho ampliaríem després de la sessió d’avui?…)
  • Recollir les preguntes formulades a priori i veure al final d’algun procés en quina mesura hi podem donar resposta.
  • Recollir evidències de l’alumnat abans d’introduir alternatives i comparar-les amb evidències després d’haver incorporat el canvi.


Finalitat de l’activitat


  • Connectar una sessió de debat o d’experimentació a l’aula amb l’anterior o la següent.
  • Resituar les accions i els moments en l’estructura de tot el procés formatiu que permeti prendre consciència del procés realitzat i d’allò que manca.
  • Plasmar i recollir productes tant individuals com col·lectius (carpeta de formació) que il·lustren l’evolució.
  • Recollir evidències de l’abans i el després d’una nova intervenció. És a dir, tot allò que ens permet fer una lectura del progrés.