Apartat 4: Ens situem respecte de l’objectiu de milloraAquest apartat dóna idees perquè el professorat relacioni les seves experiències, inquietuds, dubtes amb l'objectiu de millora que s'han plantejat. És aquest acostament el que propiciarà la seva implicació.


Com ajudar que el professorat se situï respecte a l'objectiu de millora?


Activitat de dinamització

Formulació de preguntes pròpies


A partir del títol de l'itinerari, cadascú, de manera individual, formula les preguntes a les quals vol donar resposta durant el procés formatiu. Aquestes es recullen de manera ordenada segons la seva connexió o similitud.

 • A quines preguntes voleu donar resposta?
 • Quines tenen relació, com les agrupem?


Aquestes preguntes ens acompanyaran durant tot el procés fins al final. Les anirem fent sortir i al final mirarem en quina mesura hi hem donat resposta. (La recollida la guardem a la carpeta de formació.)


Finalitat de l’activitat


 • Suposa començar donant veu a les persones participants.
 • Ajuda que emergeixin les inquietuds particulars i a relacionar el propi bagatge experiencial, la pròpia representació amb el nou coneixement.
 • Fan que cadascú es plantegi objectius propis que impliquen i promouen la pròpia regulació del procés.
 • El fet de compartir-les amb altres i ordenar-les permet ampliar els propis interessos i anar compartint significats, representacions en el grup.
 • És un element d’avaluació que permetrà contraposar el punt de partida amb el d’arribada.Activitat de dinamització


Treball amb el títol i amb la introducció

 • Subratlla la paraula o les dues paraules més significatives per a tu i que relaciones amb les preguntes formulades.


La persona dinamitzadora demana que els membres comparteixin les seves paraules tot argumentant la seva selecció.


Finalitat de l’activitat


 • La tasca permet fer una lectura on es fa molt explícit el procés de diàleg entre el o la lectora i la veu del text.
 • Estableix una continuïtat amb les preguntes anteriors, que ajuda a anar-se introduint en l’àmbit de treball.
 • La recollida de les paraules escollides de manera argumentada contribueix a anar apropant mirades sobre l’objectiu.