Apartat 3: Ens organitzemL’objectiu subjacent a la FIC és ajudar a generar una dinàmica interna de formació de manera col·laborativa, és a dir, que el centre esdevingui una escola que aprèn.

Per assolir aquest objectiu complex cal, a banda d’una bona dinamització, una organització que faciliti el procés. A continuació, donem algunes recomanacions que poden ajudar en aquesta planificació:


Proposta d'estratègies d'organització d'espais i horaris


  • Proporcionar un espai per a la reflexió col·lectiva (amb pissarra o similar per recollir les aportacions) i amb una estructura flexible de distribució de les cadires que permeti dinàmiques grupals diverses.
  • Usar els espais virtuals amb eines de treball col·laboratiu (fòrums, xats, google docs…).
  • Aprofitar els espais de debat estratègics del centre per donar continuïtat al debat iniciat.
  • Organitzar un calendari de sessions no massa espaiades en el temps per tal d’afavorir la continuïtat del procés. Les sessions haurien de ser d’una durada aproximada de dues hores, temps que permet un procés ric per debatre i compartir.
  • Planificar un espai de temps més llarg entre sessions en la fase de disseny i experimentació dels projectes.
  • Compartir amb prou antelació l’ordre del dia de la trobada de formació en forma de preguntes, que guiaran la sessió, i demanar si cal afegir algun aspecte.


Justificació de les estratègies


L'organització en relació amb els espais, l’ordre del dia i el temps pretenen mostrar que es tracta d’una formació que es construeix a partir de la participació de tots els seus membres.


L’equip coordinador té la funció de facilitar i sistematitzar el procés, però cal que tot el grup prengui consciència que el motor el configura el treball de cadascú i la col·laboració entre tots.


És necessari usar eines (pissarra o similar) per plasmar el coneixement construït en les sessions i disposar d’entorns per recollir-lo, per tal de documentar i donar continuïtat al procés.