Apartat 2: Ens imaginem el procésAquest apartat ha d’ajudar el professorat a representar-se el procés i allò que s’espera d’ells.


Com presentar la proposta formativa en el centre?


Activitat de dinamització


Es proposa al claustre la possibilitat d’iniciar un procés de formació interna i se’ls convida a plantejar possibles dubtes o interrogants. Aquests es recullen i tot seguit es projecta el vídeo explicatiu de la formació interna de centre (FIC).


En quina mesura el vídeo ens ha donat resposta als interrogants plantejats?


Finalitat de l’activitat

Aquesta activitat pretén iniciar el procés donant veu al professorat, recollint els seus temors i dubtes i establint un diàleg a partir del vídeo explicatiu. És necessari que de bon principi el professorat se senti escoltat, aspecte imprescindible per identificar-se amb el projecte.Com ajudar a representar-se el procés formatiu?


Activitat de dinamització


Presentació del procés a seguir:


Abans de mostrar l’estructura del curs, es fa reflexionar el professorat a partir d’una pregunta senzilla que vol recollir la seva experiència més quotidiana.


Quan vols canviar alguna cosa de l’aula, què fas? Quins processos segueixes?


Es recullen a la pissarra les reflexions individuals, tot cercant punts en comú entre les diferents aportacions.


Es contrasten els resultats d'aquesta reflexió amb la representació gràfica de l’estructura del procés que hi ha al final d'aquesta pàgina i es plantegen les preguntes següents:


 • Si compareu el vostre procés amb aquesta estructura, què hi veieu? Hi ha coincidències?
 • Què us crida més l’atenció? Per què?
 • Per què hi ha la imatge d’una classe al mig del procés?
 • Quin és per a vosaltres l’aspecte més important d’aquest esquema? Per què?
 • Com penseu que podeu utilitzar, adaptar i optimitzar aquesta estructura al nostre context?
 • Com podríem representar la nostra estructura?
 • Amb quin calendari?Tot seguit es presenta la carpeta de formació i els apartats que la composen, que reflecteixen novament les fases de l’itinerari.


Finalitat de l’activitat

L’objectiu de visualitzar l’itinerari formatiu és entendre l’enfocament formatiu com un procés i ajudar el professorat a representar-se la seva implicació en aquest procés:

 • L’estructura té com a objectiu garantir la continuïtat d’un procés que segueix una estructura que alterna fases d’acció-reflexió-acció-reflexió.
 • Cal iniciar el procés prenent consciència d’allò que fem i pensem cadascú i compartir-ho amb els companys i companyes, ja que “aprenem dels altres”, i després avançar amb el contrast amb propostes més expertes.
 • A més de reflexionar s'ha de passar a l’acció, és a dir, s'han de portar a la pràctica les decisions que es vagin prenent a partir del debat i la reflexió, ja que no hi ha innovació si no hi ha execució.
 • L’avaluació respon a un procés de seguiment i de reflexió sobre el procés i també sobre els resultats (comparant el punt de partida amb el d’arribada respecte als objectius de millora previstos).


És important que l’estructura, els espais i el calendari es tradueixin en una imatge del procés que el grup es pugui fer seva.