Activitat 3. Valoració de l'itinerari de la formació

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Fer una valoració del procés seguit durant la realització de l'itinerari i projecció de futur


 Descripció

La última activitat vol ser una eina per avaluar el procés i el resultat de l'itinerari formatiu des d'un vesant metodològica.

També de forma global, es planteja quina pot ser la projecció de futur del camí encetat.
Orientacions de treballCol·lectiu 1. Valoreu els procés que heu fet durant l'itinerari i penseu en la projecció de futur que pot tenir la formació que heu realitzat.Qüestions per valorar el procés seguit durant l'itinerari

1. Us ha resultat còmode treballar sense la presència real d’un formador/a?

2. Els materials s’han ajustat a les vostres necessitats?

3. Quines modificacions recomanaríeu?

Qüestions per valorar la projecció de futur que pot tenir l'itinerari seguit

1. Quina continuïtat penseu que podria tenir la formació iniciada?

2. Quines activitats o dinàmiques formatives hauríem d’incorporar en el vostre centre a partir d'ara?

3. Què hauria de fer la direcció del centre per facilitar les dinàmiques formatives?

4. Per acabar, teniu alguna altra proposta a fer?


Col·lectiu 2. Compartiu el treball fet amb tots els companys i companyes.

Ompliu la graella del document que conformarà la Carpeta de formació.


Carpeta de formacióDocument per a la carpeta de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓLa última activitat vol ser una eina per avaluar el procés i el resultat de l'itinerari formatiu des d'una vesant metodològica. També, de forma global, es planteja quina pot ser la projecció de futur del camí encetat.

Començarem responent de forma individual les següents preguntes del full de treball per valorar el procés seguit durant l'itinerari:

- Us ha resultat còmode treballar sense la presència real d’un formador/a?

- Els materials s’han ajustat a les vostres necessitats?

- Quines modificacions recomanaríeu?

Seguint amb el full de treball i, també de forma individual, respondrem les preguntes sobre quina és la projecció de futur que penseu que pot tenir l'itinerari seguit:

- Quina continuïtat penseu que podria tenir la formació iniciada?

- Quines activitats o dinàmiques formatives hauríem d’incorporar en el vostre centre a partir d'ara?

- Què hauria de fer la direcció del centre per facilitar les dinàmiques formatives?

- Per acabar, teniu alguna altra proposta a fer?

Finalment, compartirem el treball fet amb tots els companys i companyes.