Activitat 1. Com hem avançat? Avaluem l'assoliment dels objectius de l'itinerari.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Analitzar quin és el grau d'assoliment dels objectius que ens vàrem marcar a l'inici de l'itinerari.
  • Mostrar els indicadors d'avaluació que es proposen a l'itinerari i enriquir-los.
  • Cercar evidències que determinen que cada indicador s'acompleix.


 Descripció
Una vegada acabada la Fase 3 de l'itinerari, anem a veure ara en quin moment ens trobem. Cal que analitzem, doncs, el grau d'assoliment dels objectius que ens vàrem marcar a l'inici de l'itinerari.
Orientacions de treball


Petit grup 1. Estudieu la taula on apareixen els objectius, els criteris i les indicadors d'aquest itinerari. Els podeu enriquir amb les vostres propostes de criteris (Fase 2) i indicadors respecte a cadascun dels objectius. Valoreu quin ha estat el grau d'acompliment d'aquests indicadors mitjançant les evidències d'assoliment.Grup 2. Compartiu les vostres amb la resta de companys i companyes exposant les diferents aportacions sorgides. Reuniu totes les aportacions en un document únic i deseu-lo a la carpeta de formació.

Carpeta de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEl document de l'activitat associa el què volem aconseguir amb l'itinerari, el com ho sabem que ho estem fent i en què es veu que ho fem. És a dir, el què representen els objectius, els criteris i els indicadors, respectivament. Partint d'aquest document podem enriquir-lo mitjançant el que vàreu elaborar a la Fase 2. Finalment, reflexionarem sobre quin ha estat el vostre grau d'acompliment respecte als objectius de la formació realitzada mitjançant les evidències.

En primer lloc, en petit grup estudiarem la taula on apareixen els objectius, el criteris i els indicadors d'aquest itinerari. Aquests els podrem enriquir amb les vostres propostes de criteris d'avaluació i indicadors respecte a cadascun dels objectius.

Seguidament cal valorar quin ha estat el grau de compliment d'aquests indicadors per part de l'equip de professorat mitjançant les evidències d'assoliment.

Després compartirem el nostre treball amb la resta de companys i companyes; exposant les diferents aportacions sorgides. Finalment, reunirem les aportacions de tot el grup en un document únic que anirà a la carpeta de formació.

Podem tenir present que aquesta valoració ens permetrà fer una autoavaluació del procés seguit durant la formació realitzada, esdevenint un potent instrument d'avaluació de l'Itinerari.