Activitat 2: L'autoavaluació

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

 • Considerar l’autoavaluació com un element imprescindible en l’autoregulació de l’àmbit, acadèmic, personal i professional.


 Descripció
El desenvolupament de l’autonomia personal es considera una competència essencial que permet l’alumne progressar d’una manera integral. Ajudar els estudiants a desenvolupar la capacitat d’autonomia i iniciativa personal requereix fomentar la reflexió sobre el que s’ha fet com a forma d’autoavaluació i d’auto-regulació constant.
Al llarg d’aquesta activitat es presenta, de forma implícita, l’objectiu i la necessitat de que els alumnes siguin capaços d’autoavaluar-se. L’autoavaluació és un procés reflexiu, i cal ajudar-los a que posar-ho en pràctica. Finalment, us demanem que reflexioneu sobre de quina manera podeu incorporar l’autoavaluació de l’alumne en la vostra pràctica docent.Orientacions de treball
1.a. Penseu en la tipologia de preguntes de l’activitat 1 d’aquest bloc; com heu vist, les qüestions que planteja el professor tenen com a finalitat principal promoure la reflexió entre l’alumnat. Ara bé, aquestes pràctiques docents no són sinó un modelatge la finalitat del qual és aconseguir que l’alumne sigui capaç de plantejar-se per sí sol aquestes qüestions, és a dir, que reflexioni abans i després d’actuar. Això val tant per:

 • l’àmbit acadèmic: realització de tasques…
 • l’àmbit professional: prendre decisions, adquirir compromisos…
 • l’àmbit personal: identificar i superar els reptes, donar una resposta assertiva en situacions quotidianes…

Per tal de facilitar l’autoavaluació, existeixen quatre preguntes clau:

 1. Quin és el problema que haig de resoldre?
 2. De quantes maneres el puc resoldre?
 3. Quina és la millor?
 4. Quins han estat els resultats?

que corresponen a quatre fases:

 1. la presa de consciència.
 2. el pensament alternatiu.
 3. la presa de decisions.
 4. l’autoavaluació i la presa de decisions futures

Al full de treball trobareu una mostra de preguntes que cal que l’alumne s’acabi formulant per tal d’assolir l’autoregulació. Classifiqueu-les segons les fases esmentades.


1.b. Compartiu la vostra classificació amb la resta de companys. Coincidiu en les vostres apreciacions?Full de treball L'autoavaluació (I)2.a.Penseu què feu ja vosaltres respecte a l'autoavaluació en la vostra pràctica docent habitual, així com les pràctiques que podríeu incorporar.


2.b. Compartiu les vostres reflexions i propostes amb la resta de companys.


Full de treball L'autoavaluació (II)
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Fixeu-vos que les preguntes que veureu en aquesta activitat es poden aplicar a qualsevol “problema” de qualsevol àmbit:

 • Veig que em costa entendre alguns textos dels que fem a la classe.
 • Estic estudiant i m’ha sortit una feina per les tardes.
 • M’agradaria treballar d’auxiliar en una clínica dental.
 • Demà vaig a una entrevista de treball.
 • Em costa recordar el vocabulari que aprenem a anglès.
 • Haig de fer una presentació explicant els factors que van provocar la Guerra Civil espanyola.