Activitat 3: Apliquem i valorem les nostres píndoles d'orientació educativa

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Aplicar a l’aula la píndola dissenyada i posteriorment fer-ne la valoració.


 Descripció

Aquesta activitat constarà de dues fases. En primer lloc, aplicareu a l’aula la píndola que heu dissenyat i la valorareu mitjançant la utilització d’un diari d’aula. Posteriorment passareu a la segona fase de l’activitat, que consistirà en compartir amb la resta de mestres el resultat de l'aplicació de les píndoles dissenyades. Finalment, entre tots els docents, en fareu una valoració conjunta i la penjareu a la carpeta de formació.
Orientacions de treball1. Amb l'ajut i la guia del full de treball, feu la valoració de l'aplicació a l'aula de la píndola d'orientació.


Full de treballDiari d'aula2. En gran grup, comenteu els resultats de l'aplicació de la píndola. Recolliu la valoració a la Carpeta de formació.Carpeta de formació


Carpeta de formació Valoració

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEs començarà l'activitat reprenent la seqüència didàctica elaborada en el bloc anterior i formulant l’objectiu competencial dins del qual s’hi podria ubicar.

A continuació, s'haurà de fer una reflexió sobre les seqüències que servirien per treballar aquest objectiu i on s'emmarcaria la seqüencia elabora.

Haurem de tenir en compte que totes les seqüències han d’estar integrades sota un mateix paraigua (objectiu competencial) i que hi ha d’haver continuïtat entre elles.

Per tant, intentant aplicar tot el que s'ha après en aquest bloc, és a dir, agafant les famílies model i els referents teòrics de l’activitat anterior, s'hauran de fer propostes de Famílies de seqüències.

Aquestes propostes s’inclouran a la carpeta de formació.

Finalment entre tots es farà una coavaluació de totes les propostes presentades.