Fase 3. Bloc 2. Continguts del Pla d'Acció Tutorial
Durada orientativa del bloc: 6 hores

Situem-nos!

Un cop formulats els objectius del PAT al Bloc 1, és necessari determinar els continguts. Alguns seran genèrics per a tots els alumnes i ensenyaments; d'altres, però, hauran de ser específics per a cada ensenyament i/o nivell; evidentment, no serà igual l'acompanyament que planificarem per a un grup de GES format per alumnes de 18 a 25 anys amb el futur professional encara per resoldre, que per a un grup de d'anglès en que el qual l'alumnat és de mitjana edat.

Què ens proposem?

  • Determinar els continguts d’acció tutorial (acompanyament) del PAT del centre.
  • Especificar els continguts de l’acció tutorial (acompanyament) per a cadascun del ensenyaments del centre.
  • Dissenyar una activitat relacionada amb l’acompanyament per a un grup classe concret.


Com ho farem?

En aquest bloc redactarem els continguts del PAT del centre, que hauran de quedar recollits a l'apartat corresponent del document. Així mateix, a l'activitat 3, es posen a disposició dels participants diferents recursos que poden ajudar a l'hora de dissenyar activitats d'acompanyament.


Activitats

  • Activitat 1: Continguts de l'acció tutorial (acompanyament) (I)
  • Activitat 2: Continguts de l'acció tutorial (acompanyament) (II)
  • Activitat 3: Planifiquem activitats i busquem recursosORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/a

L'equip directiu, o el responsable de la redacció del PAT recollirà en el document els continguts que es determinin al llarg de les activitats d'aquest bloc.