Activitat 3: Planifiquem activitats i cerquem recursos

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Dissenyar una activitat relacionada amb l’acompanyament per a un grup classe concret.


 Descripció
Un cop acordats els objectius del PAT del centre, així com els continguts per ensenyaments, cal pensar de quina manera es treballaran a l’aula. Per tant en aquesta activitat es demana als participants que dissenyin una activitat. Aquesta pot consistir en una intervenció individual o en una destinada a tot el grup. Descriviu què és el que ha motivat la intervenció: és fruit d’una necessitat sobrevinguda d’algun alumne concret o del grup, o bé es tracta que d’una activitat que feu ordinàriament en un moment concret del curs? Podeu proposar materials, recursos… A Materials de formació trobareu diverses propostes.
Les activitats es compartiran en gran grup. Finalment, les haureu de penjar a la carpeta de formació.Orientacions de treball


Individual 1. Penseu en possibles activitats d’acompanyament lligades als continguts triats en l’activitat anterior. Tingueu en compte un dels grups classe on impartiu la docència o bé un alumne concret que presenti unes determinades necessitats. Dissenyeu l’activitat, tenint en compte:

  • Justificació: A quina/es necessitat/s respon?
  • Descripció de l’activitat
  • Recursos i materials necessaris
  • Temporizació

Aquest document us pot guiar en aquesta tasca:


2. Reviseu amb els companys amb qui compartiu ensenyaments la vostra activitat, enriquint, si s’escau, les vostres propostes.

3. Presenteu la vostra activitat a la resta de l’equip docent, i pengeu-la a la Carpeta de formació.

Document per a la carpeta de formació
Materials de formació


Banc de recursos i activitats
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/a

Un cop acordats els objectius del PAT del centre, així com els continguts per ensenyaments, cal pensar de quina manera es treballaran a l’aula. Per tant en aquesta activitat es demana als participants que dissenyin una activitat. Aquesta pot consistir en una intervenció individual o en una destinada a tot el grup, i pot fer referència a qualsevol dels tres àmbits, personal, acadèmic o professional.