Activitat 1: Aprenentatge, aula i ensenyament.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Reflexionar sobre la importància de l’acompanyament educatiu a l’aula.


 Descripció
En aquesta activitat reflexionareu sobre els principis de l’acompanyament i la seva importància dins de la pràctica docent. Per començar, penseu què feu a l’aula i des de les matèries pel que fa a l’acompanyament de l’alumnat. Seguidament contrasteu les vostres reflexions i experiències en gran grup. A continuació trobareu una selecció d’idees extretes de les conclusions del Congrés Edu21-2012. En grups de tres, les haureu d’ordenar de més a menys importants per a vosaltres. Finalment, en gran grup, contrasteu la vostra tria i seleccioneu la idea amb la que tots us hi sentiu més identificats.
Orientacions de treball


Individual 1. Seleccioneu una de les pràctiques d'acompanyament que feu amb el vostre alumnat a l’aula. Indiqueu els següents aspectes:

● Expliqueu breument la pràctica (Com? Quan? Recursos?)
● Amb quin objectiu?
● De quina manera participa l’alumnat d’aquesta activitat?
● Quina és la repercussió/projecció de la pràctica?

Aquest document us pot guiar en les vostres reflexions:
2. Compartiu aquesta pràctica amb els companys, i contrasteu els objectius, valorant les semblances i les diferències.


3. Llegiu les conclusions del Congrés Edu21_2012 i, pensant en les vostres pràctiques d’acompanyament i els seus objectius, ordeneu-les en funció de les que considereu més importants.
2. Compartiu la vostra tria amb els companys, i constrasteu-la, valorant les semblances i les diferències. Redacteu una idea que us identifiqui com a centre acompanyador.
Materials de formació
Conclusions del Congrès Edu21-2012
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/a

Cal canviar la idea de què l'orientació pertany només a l'àmbit del que tradicionalment s'entén per tutoria (individual o de grup). Un docent pot ensenyar matemàtiques i estar orientant alhora. En aquesta activitat es demana que els participants a la FIC comencin a valorar aquesta possibilitat metodològica, si encara no ho han fet.