Activitat 2. Què s’avaluarà en finalitzar l’itinerari?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Consensuar els criteris i indicadors d’avaluació d’aquest itinerari de forma compartida.


 Descripció
Es presenten els criteris i els indicadors d’avaluació de l’itinerari i es fa una primera lectura individual per tal de reflexionar sobre les similituds i diferències respecte a les aportacions que s’havien fet a l’activitat anterior.
Seguidament es fa una posada en comú sobre aquestes reflexions a partir d’aquest document i del que es va emplenar a l’activitat anterior.
Finalment, a partir de les diferents aportacions, es consensuarà una graella on apareguin els criteris i els indicadors d’avaluació de l’itinerari per tal que tothom tingui clar com se sabrà en finalitzar l’itinerari que s’han assolit els objectius.
Aquesta graella formarà part de la carpeta de formació


Orientacions de treballIndividual 1. A continuació us presentem els criteris i els indicadors d'avaluació proposats per a aquest itinerari. Llegiu-los i reflexioneu sobre les similituds i diferències respecte a les propostes que s’havien fet a l’activitat anterior.


Petit grup 2. Comenteu ara les vostres respostes en parelles o petit grup (si s'escau)

Individual 3. A partir de les aportacions, consensueu una nova graella enriquida on apareguin els criteris i els indicadors d’avaluació de l’itinerari un cop consensuats per tots els participants, per tal que tothom tingui clar com se sabrà, en finalitzar l'itinerari, que s’han assolit els objectius.

Recolliu les vostres reflexions i pengeu-les a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/aEn aquesta activitat es presenten els criteris i els indicadors d'avaluació de l'itinerari que acabeu de començar. La tasca consisteix a llegir-los i reflexionar sobre les similituds i diferències respecte a les propostes que s’havien fet a l’activitat anterior i enriquir-los.

Els criteris i indicadors proposats i els que proposi el claustre seran els que serviran per avaluar l'adquisició dels objectius d'aquest itinerari.