Activitat 3. Plantegem la nostra família de seqüències.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Plantejar la pròpia família de seqüències a partir dels models i els referents teòrics de l’activitat anterior


 Descripció

Començarem aquesta activitat reprenent la seqüència didàctica que havíem elaborat en el bloc anterior i formulant l’objectiu competencial dins del qual s’hi podria ubicar, reflexionant sobre quines seqüències servirien per treballar aquest objectiu i on s'emmarcaria la que ja havíeu elaborat.

Intentant aplicar tot el que heu après en aquest bloc, heu de plantejar la vostra proposta de família de seqüències.
Orientacions de treball


Individual 1. Prenent com a model els esquemes de les famílies de seqüències de l’activitat anterior, agafeu la vostra seqüència didàctica i penseu dins de quin objectiu competencial s’hi podria ubicar. Seguidament reflexioneu sobre quines seqüències servirien per treballar aquest objectiu, i on emmarcaríeu la que ja havíeu elaborat. Recordeu que totes les seqüències han d'estar integrades sota un mateix paraigua (objectiu competencial) i que hi ha d'haver una continuïtat entre elles. Finalment elaboreu la vostra proposta didàctica de família de seqüències.


Individual 2. Agrupeu-vos per matèries, àmbits, nivells i compartiu les vostres propostes. Enriquiu-les amb els suggeriments dels vostres companys/es.


Individual 3. Posada en comú per tal de compartir i coavaluar les diferents propostes. Per tal d’ajudar-vos, a mesura que es van exposant els diferents esquemes de les famílies de seqüències complimenteu la graella del full de treball.
Deseu a la carpeta de formació l'esquema de família de seqüències que heu plantejat.Full de treballFull de treball per a les tres activitats Plantegem la nostra família de seqüències

Carpeta de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEs començarà l'activitat reprenent la seqüència didàctica elaborada en el bloc anterior i formulant l’objectiu competencial dins del qual s’hi podria ubicar.

A continuació, s'haurà de fer una reflexió sobre les seqüències que servirien per treballar aquest objectiu i on s'emmarcaria la seqüencia elaborada.

Haurem de tenir en compte que totes les seqüències han d’estar integrades sota un mateix paraigua (objectiu competencial) i que hi ha d’haver continuïtat entre elles.

Per tant, intentant aplicar tot el que s'ha après en aquest bloc, és a dir, agafant les famílies model i els referents teòrics de l’activitat anterior, s'hauran de fer propostes de famílies de seqüències.

Aquestes propostes s’inclouran a la carpeta de formació.

Finalment entre tots es farà una coavaluació de totes les propostes presentades.