Activitat 1. Situem-nos!

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Entendre que seqüència didàctica no és una acció aïllada, sinó que forma part d’un procés més global, d’un cicle.


 Descripció
Per encetar aquest tercer bloc, durem a la pràctica una activitat que us ajudarà a visualitzar la diferència entre seqüència didàctica aïllada i família de seqüències.
Orientacions de treball


Individual 1. Observa les dues imatges que trobaràs en el full de treball i reflexiona a partir de les preguntes.


Petit grup 2. En grups de tres o quatre persones contrasteu les vostres reflexions amb l’explicació que se us mostra a continuació:


EXPLICACIÓ:
Cada rectangle simbolitza una seqüència didàctica. La primera imatge ens presenta una visió aïllada d’aquestes seqüències didàctiques, sense cap lligam entre elles. A la segona, en canvi, no hi ha barreres entre les diferents seqüències, sinó tot el contrari, estan integrades en un conjunt comú i estan relacionades entre sí. Això és així perquè totes elles persegueixen un objectiu final comú tot i que, alhora, cadascuna tingui el seu objectiu individual propi.


Gran grup 3. Poseu en comú les vostres reflexions en gran grup.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓS'iniciarà el bloc duent a la pràctica una activitat que judarà a visualitzar la diferència entre una seqüència didàctica aïllada i una família de seqüències.

A partir de dues imatges,s'haurà de reflexionar, primer individualment, sobre el que poden representar. Aquesta reflexió es farà a partir d’una pregunta oberta: Quina diferència veieu entre una visió i l'altra?.

Seguidament, i com a conseqüència de les reflexions, cada persona haurà de dir amb quina imatge s'identifica i justificar-ho.

A continuació, en petits grups, es contrastaran les reflexions amb l’explicació que ens vindrà donada.

Amb aquesta nova informació, compararem aquestes imatges amb la de les llambordes i el camí (Fase 3_Bloc 1_ Activitat 4) per establir-hi connexions.

Finalment, es farà una posada en comú grupal per compartir totes les reflexions i conclusions.