Fase 3. Bloc 2. Seqüencies didàctiques competencials
Durada orientativa del bloc: 12 hores + 10 d'experimentació

Objectius

 • Reconèixer el grau de concreció dels objectius i relacionar-los amb la planificació de l'aula.
 • Extreure les característiques d'activitats i tasques competencials.
 • Comprendre i aplicar la dinàmica grupal en el model didàctic col·laboratiu.
 • Aprendre a relacionar de forma coherent els diferents elements d'una planificació d'aula: objectius, continguts, criteris d'avaluació, indicadors, activitats i tasques.
 • Dissenyar una seqüència didàctica competencial i portar-la a la pràctica
 • Observar de forma guiada i sistemàtica l'aplicació a l'aula de la seqüència.
 • Redefinir els aspectes de la programació que s'escaiguin a partir de l'observació i les conclusions.

Activitats

 • Activitat 1: Grans objectius?
 • Activitat 2: Dissenyem una tasca
 • Activitat 3: Els continguts de la seqüència
 • Activitat 4: Anem per feina; les activitats de la seqüència
 • Activitat 5: Dels objectiu funcionals als criteris d'avaluació
 • Activitat 6: Esmicolem els criteris d'avaluació en indicadors d'assoliment
 • Activitat 7: Anàlisi, Experimentació i Observació de la seqüènciaORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions per al/ a la dinamitzador/a

Una de les característiques que té una seqüència competencial és la coherència entre tots els seus elements:

* Objectiu de la seqüència i tasca final associada.

* Continguts

* Activitats

* Criteris d'avaluació i indicadors d'assoliment

Això implica que la construcció de la seqüència es pot iniciar per qualsevol dels seus elements. Si algun dels docents planteja aquesta qüestió simplement heu de saber que aquest itinerari ha optat per l'ordre següent a l'hora de dissenyar-la:

* objectiu

* tasca final

* continguts

* tasques i activitats

* criteris d'avaluació i indicadors d'assoliment

També pot sortir alguna pregunta sobre l'avaluació, ja que en aquest itinerari no s'aprofundeix en aquest tema. No és perquè no sigui cabdal en el treball de les competències, (de fet és el primer itinerari que s'ofereix) sinó per tal de facilitar l'atenció en altres parts del procés relacionades directament amb la planificació de les activitats. Per treballar de manera més directa l'avaluació s'ha de seguir l'itinerari corresponent. Això es pot fer abans o després de treballar en aquest itinerari.