Fase 2: Fase de planificació. Situem-nos
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Planificar el treball des del punt de partida fins a allà on es vol arribar al final de l’itinerari en relació amb el tema proposat.Activitats

  • Activitat 1: Propostes per saber que hem assolit els objectius de l’itinerari.
  • Activitat 2: Què s’avaluarà en finalitzar l’itinerari?ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Els objectius d'aquesta fase són reflexionar sobre la situació de l'equip docent respecte els objectius de l’itinerari i també veure com es relacionen aquests objectius amb l’avaluació que farem de l’itinerari a la fase final.

Un cop assumits els tres objectius de l'itinerari els docents han de reflexionar sobre la pròpia pràctica educativa en relació a aquests objectius i fer propostes d'enriquiment que ens indiquin que hem assolit aquests tres objectius de manera excel·lent.

Aquesta serà la tasca a realitzar durant la primera activitat.

A la segona es presenten els criteris d'avaluació de l'itinerari elaborats per l’equip d’assessors. L'equip docent ha d'assumir els criteris proposats i/o aportar-ne de nous.

Els criteris d'avaluació consensuats i posats a la carpeta de formació hauran de facilitar l'avaluació de l'itinerari que es farà a la fase final. D’aquesta manera els indicadors resultants no seran quelcom aliè a la realitat de cada claustre sinó un veritable punt de partida que permetrà avaluar l’èxit de la formació.