Activitat 2. Què s’avaluarà en finalitzar l’itinerari?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Aquesta activitat té com a objectiu consensuar els criteris d’avaluació d’aquest itinerari de forma compartida.


 Descripció
Es presenten els criteris d’avaluació de l’itinerari i es fa una primera lectura individual per tal de reflexionar sobre les similituds i diferències respecte a les aportacions que s’havien fet a l’activitat anterior.


Seguidament es fa una posada en comú sobre aquestes reflexions a partir d’aquest document i del que es va emplenar a l’activitat anterior.

Finalment, a partir de les diferents aportacions, es consensuarà una graella on apareguin els criteris d’avaluació de l’itinerari compartits per tal que tothom tingui clar com se sabrà en finalitzar l’itinerari que s’han assolit els objectius.

Aquesta graella formarà part de la carpeta de formació


Orientacions de treball


Individual 1. A continuació et presentem els Criteris d'Avaluació proposats per a aquest Itinerari. Llegeix-los i reflexiona sobre les similituds i diferències respecte a les propostes que s’havien fet a l’activitat anterior.Individual 2. A partir de les aportacions, consensueu una nova graella enriquida on apareguin els criteris d’avaluació de l’itinerari compartits, per tal que tothom tingui clar com se sabrà, en finalitzar l'itinerari, que s’han assolit els objectius. Podeu donar per bons els criteris que us venen proposats, modificar-los o afegir-ne de nous.

Recolliu les vostres reflexions i pengeu-les a la carpeta de formació


Carpeta de formacióDocument per a la carpeta de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEn aquesta activitat es presenten els Criteris d'Avaluació de l'Itinerari que acabeu de començar. La tasca consisteix a llegir-los i reflexionar sobre les similituds i diferències respecte a les propostes que s’havien fet a l’activitat anterior i enriquir-los.

Els criteris ja proposats i els que pugui proposar l'equip docent seran els que serviran per avaluar l'adquisició dels objectius d'aquest itinerari.