Activitat 1. Propostes per saber que hem assolit els objectius de l’itinerari

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Reflexionar sobre la pròpia pràctica educativa en relació als tres objectius de l’itinerari i formular noves propostes d’enriquiment que ens indiquin que hem assolit els objectius de manera excel·lent.


 Descripció
Per començar es recuperaran els grups que es van formar per a dur a terme l’activitat 2 de la primera fase i demanarem una reflexió sobre el que es fa i el que es podria fer en relació a cada objectiu de l’itinerari. Es recollirà tot a una graella.


Orientacions de treball


Grups 1. Reflexioneu sobre el que ja feu i el que podríeu fer en relació a cada objectiu d'aquest itinerari. Partint de les reflexions desades a la Carpeta de Formació de l'activitat 2 de la Fase 1, reflectiu les vostres reflexions a la següent graella del full de treball.

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEn aquest moment es fan visibles els objectius de l'itinerari. Cal recuperar els grups que es van formar per a dur a terme l’activitat 2 de la primera fase.

L'activitat consisteix en reflexionar sobre el que es fa al centre en relació a cada objectiu de l’itinerari. Seguidament, pensar què més es podria fer per tal d’assolir els objectius del l'itinerari de manera excel·lent en finalitzar-ho.