Fase 1: Fase inicial. Comencem!
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Fer partícips tots els participants de la finalitat i de l’estructura de l’itinerari: Com planificar per orientar un aprenentatge autònom.
  • Fer explícit de forma col·lectiva en quin punt es troba el centre (l’equip docent) en relació a aquesta finalitatActivitats

  • Activitat 1: La nostra manera de planificar
  • Activitat 2: El nostre punt de partidaORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓA la fase inicial les activitats van encaminades a fer que el professorat sigui protagonista s’apropiï de la finalitat i de l’estructura de l’itinerari, és a dir que se n’adoni en primera persona que “la planificació és una eina molt potent que orienta a l’alumnat cap a un aprenentatge autònom”.