Fase 4: Fase final d'avaluació i consolidació.
Durada orientativa de la fase: 4 hores

En aquesta Fase Final realitzarem l'avaluació de l'itinerari i la Projecció de Futur del que, com a equip de mestres, podem fer a partir d'ara.

I per què es fa una avaluació i no una valoració? Doncs perquè s'ha de saber en quin grau d'assoliment es troba el centre en relació a l'avaluació i posar en evidència on hem arribat i a on volen arribar, així es podrà exposar de manera clarificadora quina és la projecció de futur (què fem ara i què volem fer d'ara en endavant).

D'aquesta manera l'avaluació en permetrà saber de forma concreta quins són els avenços i quins són els nous punts de partida.

Objectius

 • Avaluar que s’ha avançat respecte els tres objectius de l’itinerari.
  • Utilitzar l'avaluació com a element que ens ajuda a planificar el treball a l'aula.
  • Elaborar tasques i estratègies d'avaluació competencials.
  • Identificar i aplicar les possibilitats de l'avaluació com a eina d'orientació i aprenentatge.
 • Relacionar els criteris d’avaluació de l’itinerari amb l’autodiagnosi inicial de l’activitat 3 de la Fase 2.
 • Reflexionar sobre quin ha estat el grau d’assoliment respecte als indicadors de l’iitnerari.
 • Determinar nous objectius per fer noves propostes de futur i poder progressar.

Situem-nos!

Què ens proposem en aquesta fase?

Avaluar mitjançant les activitats fetes i les evidències guardades a les carpetes de cada fase què implica cada objectiu, què es fa ara en relació a l'objectiu i en què hem avançat.

Itinerari L’avaluació com a guia de l’aprenentatge

Com ho farem?

A través de pregunte pautades haurem de mirar enrere i verbalitzar que s'ha assolit i que queda per assolir.Activitats

 • Activitat 1: Quin és el grau d'acompliment dels Criteris d'Avaluació de l'Itinerari?
 • Activitat 2: Els indicadors d'avaluació de l'Itinerari i què hem assolit dels objectius plantejats.
 • Activitat 3: Ens plantegem nous objectius.
 • Activitat 4: Valoració de l'itinerari de la formació.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Entrant a la fase d'avaluació, quarta i última, de l'itinerari, és el moment de valorar tot el procés de formació tant pel que fa al contingut com a la forma. Es plantegen quatre activitats amb l'objectiu de valorar l'acompliment dels objectius de l'itinerari, reflexionar sobre el plantejament de nous objectius de millora quan a l'avaluació i finalment valorar tot el procés de la FIC.