.

Fase 3. Bloc 3. L’avaluació com a eina d’orientació cap a l’aprenentatge
Durada orientativa del bloc:6 hores

Situem-nos!

Hem acabat el bloc 2 que pretenia ensenyar-nos a elaborar tasques i estratègies d’avaluació competencial. Ara ens disposem a emprendre el bloc 3 on aprendrem a identificar i aplicar les possibilitats de l’avaluació com a eina d’orientació cap a l’aprenentatge.

Què ens proposem en aquest bloc?

Per començar us convidem a reflexionar sobre les imatges que us presentem tot seguit, partint de les seves respectives preguntes:

IMATGE 1

Qui podria ser en aquesta imatge el/la docent i qui l’alumne/a?

EXPLICACIÓ La figura que correspon al docent és major perquè és ell qui guia i ajuda l’alumne a avançar. No obstant això, podem interpretar aquesta imatge fent referència al “poder o control” que un exerceix sobre l’altre en el procés d’aprenentatge. En aquest sentit convé replantejar-se l’asimetria entre ambdues figures. La diferència de tamany no s’igualarà si el professorat no comença a traspassar a l’alumnat el control sobre aquest procés, un control que resideix en la manera com el primer avalua a aquest últim.

IMATGE 2

Què succeeix amb aquestes dues línies? Per què divergeixen?

EXPLICACIÓ El professorat i l’alumnat treballen junts per assolir uns objectius, però el currículum “ocult” de l’alumne, unit al fet que no percebi realment com a seus els objectius d’aprenentatge del docent, és la causa que els seus camins siguin divergents. Això implica que el professor hagi d’ajudar els alumnes a comprendre i “fer seus” els objectius establerts a priori. No n’hi ha prou en explicar els objectius a l’inici de cada unitat didàctica, això comporta un treball específic que ha de plasmar-se per escrit.

IMATGE 3

I per què ara els camins sí convergeixen?

EXPLICACIÓ: Aquesta darrera imatge pretén reflectir un concepte d’avaluació segons el qual aquesta s’entén com a “instrument d’aprenentatge per a l’alumne”. D’acord amb això, professorat i alumnes recorren junts un mateix camí. El docent comparteix des del començament els objectius amb els alumnes, de manera que ells sàpiguen en tot moment què s’espera d’ells i puguin definir, juntament amb el docent, els criteris d’avaluació i cercar a partir d’ells les evidències de progrés.

Trobareu aquesta informació a: Capítulo VII. Evaluación y autonomía: caminos que convergen. (Olga Esteve y Francesc Fernández)

Així doncs, la proposta que presentem en aquesta Fase parteix del concepte d’avaluació exposat en aquestes imatges, ja que aquest tipus d’avaluació ens ajudarà a orientar l’aprenentatge i fomentar-ne la seva autoregulació

Com ho farem?

En primer lloc, ens familiaritzarem amb graelles d’autoregulació i autoavaluació que ens ajudin a compartir i autoavaluar els criteris i indicadors. A la segona activitat durem a la pràctica tot el que hem elaborat, no només en aquesta fase, sinó incorporant tot el que s’havia fet a les anteriors. Acabarem el bloc coavaluant les nostres pròpies tasques i posant en comú les nostres valoracions per tal d’establir conclusions comunes que ens ajudin a avançar.Activitats

  • Activitat 1: Com podem ajudar l’alumne a monitoritzar-se i autoavaluar-se.
  • Activitat 2: Duguem-ho a la pràctica.
  • Activitat 3: Presentació de l’aplicació de la tasca d’avaluació a l’aula.
  • Activitat 4: Coavaluació de les tasques.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Arribem ara al bloc 3 on aprendrem a identificar i aplicar les possibilitats de l’avaluació com a eina d’orientació cap a l’aprenentatge.

Situem-nos! Heu de proposar a l’equip de mestres que reflexionin sobre les imatges que us presentem partint d’unes preguntes. En primer lloc presenteu la imatge amb la seva corresponent pregunta, deixeu uns minuts de reflexió individual i tot seguit presenteu l’explicació. A continuació es pot obrir una espai de temps per debatre en grup l’explicació presentada i veure si coincideix amb les seves reflexions.