Activitat 4. Dels objectius funcionals als criteris d'avaluació

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Aprendre a formular criteris d’avaluació a partir dels objectius competencials.


 Descripció
Un cop enriquits els objectius funcionals de la nostra unitat didàctica es necessari saber si s'assoleixen aquests objectius de millora mitjançant la seva avaluació.Per aquest motiu, cal establir uns criteris d'avaluació que ens mostrin el grau d’excel·lència del que es pretén avaluar. Seguint la definició de l'Olga Esteve sobre què són els criteris d'avaluació, ens qüestionarem per a què ens serveix formular aquests criteris a les nostres programacions. Posteriorment, elaborarem conjuntament els criteris d'avaluació propis dels objectius funcionals definits a l'activitat anterior.
Orientacions de treballPetit grup 1. Seguint amb les mateixes agrupacions de l'activitat anterior, llegiu la primera part del Full de Treball de l'Activitat on es planteja la necessitat de buscar una manera per avaluar en quina mesura s'assoleixen els objectius funcionals definits.El procediment per avaluar-ne els objectius que es presenta és el de formular uns criteris d'avaluació que proporcionaran la definició dels aspectes que es pretenen avaluar. Una vegada sabem què són els criteris d'avaluació ens qüestionarem en què ens pot ajudar, per a les nostres programacions, la seva formulació. La discussió, primer en petits grups, podrà ser estesa a la resta del professorat.Petit grup 2. Seguint amb els grups inicials, definirem els criteris d'avaluació dels nostres objectius, prenent com a guia el document: “Ajuda per formular criteris i indicadors d’avaluació relacionats amb un objectiu de millora (Part 1)”.

Gran grup 3. Per finalitzar, compartiu el treball dels grups amb la resta de companys i companyes.


Materials

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Un cop enriquits els objectius funcionals de la nostra unitat didàctica es necessari saber si s'assoleixen aquests objectius de millora mitjançant la seva avaluació.Per aquest motiu, cal establir uns criteris d'avaluació que ens mostrin el grau d’excel·lència del que es pretén avaluar.

Seguint la definició de l'Olga Esteve sobre què són els criteris d'avaluació, ens qüestionarem per a què ens serveix formular aquests criteris a les nostres programacions. Posteriorment, elaborarem conjuntament els criteris d'avaluació propis dels objectius funcionals definits a l'activitat anterior.

Seguint amb les mateixes agrupacions de l'activitat anterior, llegirem la primera part del Full de Treball de l'Activitat on es planteja la necessitat de buscar una manera per avaluar en quina mesura s'assoleixen els objectius funcionals definits. El procediment per avaluar els objectius que es presenta és el de formular uns criteris d'avaluació que proporcionaran la definició dels aspectes que es pretenen avaluar.

Una vegada sabem què són els criteris d'avaluació ens qüestionarem en què ens pot ajudar, per a les nostres programacions, la seva formulació. La discussió, primer en petits grups, podrà ser estesa, seguidament, a la resta del professorat.

Posteriorment, amb els grups inicials, definirem els criteris d'avaluació dels nostres objectius, prenent com a guia el document de l’Olga Esteve: “Ajuda per formular criteris i indicadors d’avaluació relacionats amb un objectiu de millora (Part 1)”.

Finalment, compartirem el treball fet amb tots/es els/les companys/es.