Activitat 1. Com avaluem els nostres alumnes?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Analitzar les nostres pràctiques d’avaluació per tal de descobrir la nostra forma de concebre l’avaluació


 Descripció
Per anar adquirint una mirada de l'avaluació com a guia d'aprenentatge, és important fer una anàlisi de les nostres pròpies pràctiques d'avaluació.

L'exploració guiada, mitjançant unes preguntes orientadores, d'una pràctica pròpia ens permetrà reconèixer la nostra forma de concebre l'avaluació.

En primer lloc, de forma individual, seleccionarem una pràctica d'avaluació pròpia i en farem un estudi en funció de les qüestions del document “Com avaluem als nostres alumnes?”.

A continuació, compartirem aquesta anàlisi en grups de tres o quatre persones i redactarem un document únic, tenint en compte els aspectes comuns de la nostra exploració.

Finalment, exposarem les conclusions de tots els grups a la resta de companys i companyes.Orientacions de treball


1. Pren una pràctica d'avaluació pròpia i analitza-la en funció de les següents preguntes:1. En la teva pràctica d'avaluació quina és la metodologia que fas servir per avaluar als teus alumnes?


2. En relació amb aquesta pràctica, quin són els objectius dels quals avalues el grau d'assoliment?


3. Què penses que estàs avaluant, els coneixements o més aviat l'habilitat en l'ús dels coneixements?


4. En quin moment del procés d'aprenentatge del teu alumnat incorpores aquesta pràctica d'avaluació?


5. Quines formes d'agrupació de l'alumnat (individual, petit grup, gran grup…) estàs utilitzant en la pràctica d'avaluació?


6. El teu alumnat participa d'aquesta avaluació? De quina manera?


7. L'avaluació que realitzes es fonamenta en els resultats o en el procés seguit pels alumnes durant la pràctica?

Per fer-ho pots utilitzar el document adjuntPetit grup 2. Compartiu la vostra anàlisi en grups de tres o quatre persones, redactant un document únic, amb els aspectes comuns de la vostra exploració.


Gran grup 3. Exposeu les conclusions de cada grup a la resta de companys i de companyes i elaboreu un document on es recullin els aspectes comuns de la vostra manera d'avaluar.


ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Per anar adquirint una mirada de l'avaluació com a guia d'aprenentatge, és important fer una anàlisi de les nostres pròpies pràctiques d'avaluació.

L'exploració guiada, mitjançant unes preguntes orientadores, d'una pràctica pròpia ens permetrà reconèixer la nostra forma de concebre l'avaluació.

En primer lloc, de forma individual, seleccionarem una pràctica d'avaluació pròpia i en farem un estudi en funció de les qüestions del document “Com avaluem als nostres alumnes?”.

A continuació, compartirem aquesta anàlisi en grups de tres o quatre persones i redactarem un document únic, tenint en compte els aspectes comuns de la nostra exploració.

Finalment, exposarem les conclusions de tots els grups a la resta de companys i companyes.

Finalment, s'exposaran les conclusions de tots els grups a la resta de companys i de companyes en gran grup.