Fase 2: Fase de planificació.
Durada orientativa de la fase: 3 hores

Objectius

  • Reflexionar a partir d’alguns documents i preguntes al voltant del contingut de l’itinerari per fer-nos avançar en els processos d'avaluació.
  • Planificar el treball des del punt de partida fins a allà on es vol arribar al final de l’itinerari en relació amb el tema proposat.

Les activitats que se us proposaran seran de focalització, reflexió i debat.Situem-nos!

Hem acabat la fase inicial amb una activitat on el que es pretenia era posar en relació el punt de partida grupal amb la fase següent de planificació. Es tractava d’una activitat individual on cada docent havia de visionar un vídeo o llegir un document i complimentar una pauta de reflexió. Ara ens disposem a emprendre la fase de planificació de l’itinerari a partir de la posada en comú de les reflexions sobre aquestes fonts teòriques.Què ens proposem en aquesta fase?

Volem reflexionar sobre la situació personal i de l’escola respecte els objectius de l’itinerari i veure com es relacionen amb l’avaluació de l’itinerari.Com ho farem?

  • En primer lloc, posarem en comú les nostres reflexions a partir de la lectura i visionat de fonts teòriques relacionades amb el contingut de l’itinerari.
  • Acabarem el bloc presentant els objectius i els criteris d’avaluació de l’itinerari per tal d’enriquir-los amb el resultat de les reflexions que s'hagin dut a terme i així poder tenir clar el que s’avaluarà en finalitzar-lo.Activitats

  • Activitat 1: Relacionem els documents teòrics amb la pròpia pràctica docent
  • Activitat 2: Què s’avaluarà en finalitzar l’itinerari.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Bàsicament aquesta és una fase de d'autodiagnosi, de prendre consciència d'on esteu i fins a on podeu/voleu arribar respecte a l'assoliment dels objectius de l'itinerari.