Activitat 1. Relacionem els documents teòrics amb la pròpia pràctica docent

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu relacionar els documents teòrics amb la pròpia pràctica docent.


 Descripció
A partir de la pauta d’observació que cada mestre va complimentar al final de la fase Inicial sobre la lectura d’un text o el visionat d’un vídeo, en petits grups es contrastaran els aspectes més rellevants d’aquests documents relacionats amb cada objectiu de l’itinerari. Aquesta primera part finalitzarà amb la reflexió sobre les possibles aportacions d’aquests documents en la pròpia pràctica docent

Finalment es farà una posada en comú en gran grup per tal de recollir les diferents valoracions.
Orientacions de treball


1. Formeu grups de tres/quatre persones on hi hagi representants de la lectura del text i del visionat del vídeo i poseu en comú les vostres anotacions personals.

Completeu la graella del següent full de treball amb els aspectes que considereu més rellevants:


Full de treball Situem-nos (petit grup)


2. Treball en gran grup: Posada en comú de les vostres reflexions grupals
Full de treball Situem-nos (gran grup)ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

En aquesta activitat es pretén reflexionar sobre les possibles aportacions dels documents (vídeo i lectura) en la pròpia pràctica docent, i així evidenciar en quin punt l'equip docent està situat.