Fase 1: Fase inicial.
Durada orientativa de la fase: 3 hores

Objectius

  • Fer partícips a tots els participants de la finalitat i de l’estructura de l’itinerari: L’avaluació com a guia de l’aprenentatge.
  • Fer explícit de forma col·lectiva en quin punt es troba el centre (l’equip docent) en relació a aquesta finalitat.Activitats

  • Activitat 1: La nostra manera d'avaluar
  • Activitat 2: Què vol dir avaluar?
  • Activitat 3: El nostre punt de partida
  • Activitat 4: Preparem-nos per planificarORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

A la fase inicial les activitats van encaminades a fer que el professorat sigui protagonista i s'apropii de la finalitat i de l'estructura de l'itinerari, és a dir que se n'adoni en primera persona que “L'avaluació és una eina molt potent que guia l'aprenentatge”.

Per aquest motiu les activitats parteixen dels coneixements previs i de la pròpia experiència de cada professor/a, després es treballa en petit grup per fer perdre les pors i que se n'adonin que en saben molt i al mateix temps enriqueixen la seva experiència amb les diferents mirades dels companys de claustre.

Finalment les activitats en gran grup serveixen per fer explícit en quin punt es troba el centre, per saber cap a on volen avançar i què poden millorar de la seva pròpia pràctica.