Activitat 1. La nostra manera d'avaluar

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu reflexionar sobre la manera d'avaluar que fa cada professor/a del centre.

 Descripció
Us proposem que a partir d'unes preguntes, reflexioneu sobre la vostra manera d'avaluar i que ho compartiu amb els vostres companys.
Orientacions de treball


1. Pren-te cinc minuts i pensa en la teva manera d’avaluar. Aquestes preguntes et poden guiar en les teves reflexions:

Què, com i quan avaluem? Qui avalua i a qui s’avalua?


Parelles 2. Comenteu ara les vostres respostes en parelles.Gran grup 3. Comenteu les vostres reflexions amb tot el grup per respondre a les següents preguntes: Per què i per a què creiem que avaluem?.

Recolliu les vostres reflexions i poseu-les a la Carpeta de formació.Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació


ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 1 : La meva manera d'avaluar

1.En aquesta primera activitat es demana al professorat de manera individual que exposi per escrit quina és la seva manera d'avaluar, però no se l'ha de deixar sense guia perquè expliqui com avalua. Les preguntes que es fan han de servir perquè centri les respostes i faci aflorar tot el que fa a l'aula.

2. A la segona part el professorat ha de comentar en parelles les respostes de l'activitat anterior sota la pregunta: Quina és per a tu la finalitat de l'avaluació?. D'aquesta manera es fa palès que coincideixen en moltes coses amb els seus companys, s'enriqueixen amb les aportacions dels altres i comencen la formació adonant-se que allò que han de fer els servirà de forma pràctica a l'aula.

3. A la darrera tasca el professorat ha de treballar en grup posant en comú les reflexions fetes en parella sobre quina és a finalitat de l'avaluació per a cadascú. El recull d'aquestes respostes consensuades s'han de guardar a la carpeta de formació per poder evidenciar els canvis que es van produint sobre la concepció de l'avaluació al llarg de la formació.