Activitat 2. Què podem fer per anar més enllà?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Fer una valoració durant la realització de l’itinerari.
  • Fer una valoració del tipus de formació.


 Descripció
Us proposem debatre sobre l’experiència formativa que s’ha dut a terme per tal de plantejar noves formacions en un futur o altres alternatives que complementin l’experiència realitzada.
Orientacions de treball1. 1. Individualment feu una valoració de l’experiència formativa a partir de les preguntes següents:

  • Et sembla útil com a proposta formativa de centre? Per què?
  • T’animaries a repetir l’experiència basada en un altre aspecte docent? En cas afirmatiu, faries alguna cosa diferent? Quina i per què?
  • Com valores els resultats com a docent?
  • Creus que has experimentat algun canvi en relació amb el vostre punt de partida?


2. Debateu sobre les preguntes de valoració de l’experiència del pas 1 i anoteu en un document únic els comentaris coincidents i que siguin importants de cara a plantejar noves formacions en un futur o altres alternatives que complementin l’experiència realitzada.Materials


Document per a la carpeta de formacióORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 2: Orientacions per a la coordinació

Proposeu una valoració de la experiència formativa que tingui en compte futures motivacions en formació que hagin sorgir en aquesta formació en centre que acaba. La filosofia darrera de la recerca-acció no és un cicle tancat sinó més aviat una espiral, de manera que l’acabament d’un cicle pot suggerir el començament d’un de nou.