Fase 3. Bloc 2. Experimentem

 Objectius
Aquest bloc té com a objectiu/s:


  • Aplicar a l’aula la proposta d’indagació.
  • Fer un seguiment de la indagació proposada.
  • Compartir les diferents experiències.Activitats

  • Activitat 1: Seguiment del cicle d’experimentació a l’aulaORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Bloc 2: Orientacions per a la coordinació
Cada docent participant desplega l’experimentació a l’aula que pot durar diferents sessions de classe i recull dades del procés (gravacions alumnes, preparacions classe, diari professor, qüestionaris alumnes, observació d’aula per part de companys…) que analitzarà posteriorment.